Object

Title: Postrzeżenia, uwagi i skazówki gospodarstwa ziemskiego w Królestwie Polskiém szczególnie ustanowienia posad rolniczych, dzierżawy wieczystéj, chowu zwiérząt domowych, i budynków gospodarskich tyczące się

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information