Object

Title: Ustav´´ obderžnago hr[i(s)]tїâanskago žitel´stva = Reguła przykładnego żywota chrześcijanina

Description:

Opr.: współczesna (1983 r.) ; Format i obj.: 8º, k. 143, nlb. 1 ; Prow.: Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie – 2 egz. Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 1 egz. def.. Muzeum Ziemi Piskiej, sygn. 294/86. Zbiory prywatne – 5 egz. ; Uwagi: język cerkiewnosłowiański, druk czerwony i czarny. Na k. 6v r. wyd. „7373”, tzn. 1865. Miejsce druku podane w formie chronostychu; rozłożone na k. 9-50, k. 9 „V´´”, k. 10 „P”, k. 11 „r”, k. 12 „u”, k. 13 „s”, k. 14 „ї”, k. 15 „i”, k. 16 ”,” (przecinek), k. 17 „v”, k. 18 „Io”, k. 19 „g”, k. 20 „a”, k. 21 „n”, k. 22 „n”, k. 23 „i”, k. 24 „s”, k. 25 „b”, k. 26 „u”, k. 27 „r”, k. 28 „g”, k. 29 „ě”, k. 30 „.” (kropka czarnym kolorem), k. 31 „v”, k. 32 „t”, k. 33 „ý”, k.34 „p”, k. 35 „o”, k. 36 „g”, k. 37 „r”, k. 38 „a”, k. 39 „f”, k. 40 „ї”, k. 41 „i”, k. 42 „g”, k. 43 „o”, k. 44 „l”, k. 45 „u”, k. 46 „b”, k. 47 „o”, k. 48 „v”, k. 49 „a”, k. 50 „.” (kropka czerwonym kolorem).

Abstract:

Projekt "Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur" (grant NCN 2011/01/B/HS2/03201)

Place of publishing:

[V´´ Prusïi, v Iogannisburgě] [W Prusach, w Johannisburgie (Piszu - dawna nazwa Jańsborg)]

Publisher:

[V týpografïi Golubova] [W Drukarni Gołubowa, („Drukarnia Słowiańska”)]

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:wmbc.olsztyn.pl:1277

Language:

chu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Location of original object:

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

This page uses 'cookies'. More information