Cluster WMBC

 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa tworzona jest w ramach partnerskiej umowy o wzajemnej pomocy przy tworzeniu biblioteki cyfrowej (Klaster WMBC). Członkami założycielami Klastra WMBC są dwie olsztyńskie instytucje: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Klaster został powołany na mocy Porozumienia o utworzeniu klastra Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa zawartego w dniu 21 stycznia 2016 r. (nowelizowanego 20 stycznia 2020 r.). Zawiązując porozumienie o współpracy w zakresie ochrony kulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur Członkowie założyciele dali impuls i otworzyły techniczne możliwości kolejnym instytucjom. WMBC to jedyna w regionie wspólna platforma otwarta dla wszystkich osób, stowarzyszeń i instytucji pragnących dzielić się swoimi wyjątkowymi zasobami. Obecnie w ramach klastra WMBC na mocy indywidualnie składanej Deklaracji przystąpienia do Klastra „Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa” swoje zasoby prezentują:

 1. członkowie czynni:
  1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
  2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
  4. Centrum Kultury i Turystyki. Dział Biblioteka Miejska w Mrągowie
  5. Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu
  6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim
  7. Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  8. Biblioteka Publiczna w Gołdapi
  9. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie
  10. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie
  11. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie
 2. członkowie bierni:
  1. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie
  2. Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK Olsztyn
  3. OZGraf – Olsztyńskie Zakłady Graficzne

This page uses 'cookies'. More information