Object

Title: [Sinodik sireč´´ pomănnik´´] = [Synodyk, Pominkarz]

Description:

Współopr.: przed tekstem drukowanym: 1. Psalom´´ 10, rps, cs, półustaw, XX w., I ćwierćwiecze, [2] k., 14,5x9,2 cm atrament czarny i cynober, inicjał z motywem roślinnym. Po tekście drukowanym: 1. Slovo na(d)grobnoê, rps, cs, półustaw, XX w., I ćwierćwiecze, [14] k., 14,5x9,5 cm, atrament czarny i cynober, inicjał z motywem roślinnym. 2. Rěč´, rękopis, cs, półustaw, XX w., I ćwierćwiecze, [2] k., k. 14,5x9,2 cm, atrament czarny i cynober, inicjał z motywem roślinnym. ; Format i obj.: 8º. k. 30-87. Defekt: brak k. 1-29 i ostatniej nlb. ; Prow.: 1. Helena Dikopolska – pieczęć tuszowa na kartach rękopiśmiennych nr 1 i ostatniej. 2. 2. Klasztor staroobrzędowy w Wojnowie ; Bibl.: Voznesenskij, 1991, nr 98; Voznesenskij, Mangilev, Počinskaâ ; Opr.: karton, płótno barwione czarno, wzdłuż brzegów drobny motyw kwiatowy i ramka ze wzorem geometrycznym i roślinnym w narożnikach, grzbiet wzmocniony grubszym, nierówno przyciętym płótnem, ślady robaka ; Uwagi: język cerkiewnosłowiański. Tytuł druku ustalono na podstawie treści; drukarza i miejsce druku - badania typograficzne, zastawka k. 30v odpowiada zastawce nr 131, a na k. 69v nr 133 w katalogu Voznesenskij, 1991; data na papierze – 1812 r. Na spodniej k. ochronnej verte zapis ołówkiem cyr. półustawem: „Šmarênkova //Aleksandra// prê[sta]visă// genvară 23”

Abstract:

Projekt "Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur" (grant NCN 2011/01/B/HS2/03201)

Place of publishing:

[Klincy]

Publisher:

[druk. Akim Kartašev]

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:wmbc.olsztyn.pl:1285

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Location of original object:

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

This page uses 'cookies'. More information