Object

Title: Učebnyj Časoslov´´= Czasosłow ćwiczebny

Description:

Format i obj.: 8º, 185 k. ; Prow.: 1. Arefij Iwanowicz Fiedotow – starowierca z Gabowych Grądów k. Augustowa – zapis ręką Wacława Fiedotowa na wyklejce spodniej okładki. 2. Wacław Fiedotow – starowierca z Mrągowa, pieczątka tuszowa na pierwszej karcie ochronnej i na wyklejce dolnej okładki ; Bibl.: Jaroszewicz, 1995, s. 108 i 168 ; Opr.: karton, na wierzchniej okładce ramka-zastawka w stylu pomorskim z tytułem księgi, ramka-zastawka z nazwą wydawcy, grzbiet wzmocniony płótnem w kolorze czarnym, okładki obciągnięte folią przeźroczystą ; Uwagi: język cerkiewnosłowiański.Wydanie z formy szklanej, liczne zastawki (winietki) inicjały i finaliki. Dane wydawnicze w kolofonie na k. 185r: „Sїă b[o]goduhnovennaaă kniga učêbnyj Časoslov´´ napêčatasă v´´ gorodě Vil´ně v´´ lěto ot sotvorênїă mira 7435 ê ot rož[dê(s)tva žê hr[i](s)tova 1927 iždvênїêm´´ i trudami Vysšago Staroobrădčêskago Sovêta v´´ Pol´šě”. Na wyklejce dolnej okładki zapis rps niebieskim atramentem o historii nabycia książki i jej przeznaczeniu.

Abstract:

Projekt "Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur" (grant NCN 2011/01/B/HS2/03201)

Place of publishing:

v´´gorodě Vil´ně

Publisher:

Vysšj Staroobrădčeskij Sovět v´´ Pol´šě [Naczelna Rada Staroobrzędowców w Polsce]

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:wmbc.olsztyn.pl:1293

Language:

chu

Edition name Date
Učebnyj Časoslov´´= Czasosłow ćwiczebny Dec 18, 2016

This page uses 'cookies'. More information