Object

Title: Čin´´ dvanadêsăti ps[a]lmov´´, i o m[o]l[i]tvě domašněj, i kělejnom´´ praviě = Porządek śpiewu dwunastu psalmów, i o modlitwie domowej i prawie klasztornym

This page uses 'cookies'. More information