Object

Title: Kormčaă, = Kormcza, gr. Nomokanon

Description:

Opr.: deski, skóra cielęca, tłoczenie złocone na okładkach i grzbiecie, radełko, „KNIGA GL[GO]LÊMAĂ”, skóra zniszczona, mocno na dolnej okładce, zapięcia urwane ; Uwagi: język cerkiewnosłowiański. Przedruk z wyd. Moskwa, 7 XI 7158 – 1 XI 7158 [1650]. Miejsce i drukarnię ustalono na podstawie badań typograficznych. Informacja o pierwowzorze moskiewskim na k. 646v i 647r. Na k. 486 u dołu informacja drukarza o dodaniu wiersza, którego nie było w oryginale. Plamy wilgoci i zabrudzenia, ślady robaka na ostatnich kartach i oprawie. Na marginesach uwagi typu „zobacz” („zri”). W księdze znaleziono kartę pocztową z Niemiec (1938 r.), z której wynika, że siostry z klasztoru wojnowskiego sprzedawały miód do Niemiec. ; Prow.: 1. Ewpraksja [Helena Dikopolska], przełożona klasztoru staroobrzędowców w Wojnowie – dar od starowierców z Rygi, zapis na k. [1]: „V´´ dên´ prêpodobnyă// matêri našêă. Êvpraksїi. Vnêsli sêj skromnyj vklad´´// v´´ knigohraniliŝê Spaso-Troickoj// žênskoj obitêli// Člêny Rižskago// Kružka Rêvnitêlêj stariny: [niżej podpisy] I. N. Zavoloko// ikonopisêc´´ Konstantin´´ Pavlov´´// Êlizaveta Natavskaâ// Vera Volodina// golovŝik´´ Ivan´´Pětunov´´// Fotij Grigor´êv Mihail Obušêv// 25 iûlїă// 1938 lêta” . 2. Klasztor Staroobrzędowców w Wojnowie ; Format i obj.: 2º, k. 1-60, 1-679 k. [def.: brak k. 9, 680, 681], [błędy w liczb. cyr., po k. 389 następuje k. 400, o czym druk informuje na k. 389 „zri na 400 list”, na k. 417 także nr 418, 419, 419-679]

Abstract:

Projekt "Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur" (grant NCN 2011/01/B/HS2/03201)

Place of publishing:

[Moskva?]

Publisher:

[Druk. Jednowierców?]

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:wmbc.olsztyn.pl:1338

Language:

chu

Edition name Date
Kormčaă, = Kormcza, gr. Nomokanon Dec 18, 2016

This page uses 'cookies'. More information