Object

Title: Malyj kanonnik´´ = Kanonnik mały

Description:

Prow.: Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie ; Uwagi: język cerkiewnosłowiański. Dane o księdze z zafałszowanym adresem wydawniczym „v tỳpografїi počaêvskoj” na k. 96. Czcionka i zastawka na k. 20v z drukarni w Uralsku. Odbito także zastawki na k. 1 i 8 jak w Albumie ornamentyki z drukarni Łuki Griebniewa opublikowany przez I. Poczinską (por. http://www.eunnet.net/books/oldb3/chapter2/albom,html ). Blok książki odstaje od oprawy, niektóre k. przyklejone paskami plastra. Na k. 20v i 27r w troparze do krzyża, nad słowami „deržavnomu c[a]rû našêmu” napisano ołówkiem półustawem „pravoslavnym´´ hristїănom´´. Na k. 96v zapis ołówkiem cyr. półustawem: „svăt´´m´´// ižê sut´´// na zêmli êgo// udivi g[ospo]d´// vsă volă svoă // v nih´´// pravêdnik´´// ăko finik´´// pricvět´´// i ăko kêdr´´// v livanii umnožitsě”. ; Opr.: deski, materiał, haft w kolorze brązowo-pomarańczowym z ornamentem w kolorze brązowym ; Bibl.: Voznesenskij, Mangilev, Počinskaâ, s. 64 ; Format i obj.: 8º, 17 x 11,2 cm, 96 k.

Abstract:

Projekt "Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur" (grant NCN 2011/01/B/HS2/03201)

Place of publishing:

[Uralsk ?]

Publisher:

v´´ tỳpografїi počaêvskoj = w drukarni poczajowskiej. [Druk. Andreâ Vasil´eviča Simakova?]

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:wmbc.olsztyn.pl:1335

Language:

chu

Edition name Date
Malyj kanonnik´´ = Kanonnik mały Dec 18, 2016

This page uses 'cookies'. More information