Object

Title: Z uroczystości święceń kapłańskich : J.E. Ks. Biskup Bolesław Kominek w asyście kleryków i Archidiakona w kapie - Ks. Rektora Aleks. Zienkiewicza z Wołynia

This page uses 'cookies'. More information