Obiekt

Tytuł: Otvĕty pustynnožitêlj na vopro(s)[y] Íêromonaha Nêofita [Pomorskiê otvêty = Odpowiedzi pomorskie]

Opis:

Bibl.: Jaroszewicz, 1995, s. 137-138; Naumow oraz Kaszlej, nr 719 ; Opr.: deski, skóra cielęca brązowa, tłoczenie ślepe roślinne, zachowana dolna klamra ; Uwagi: rękopis, półustaw, język cerkiewnosłowiański, k. tyt. ramka-zastawka, rys. Oryginał powstał w 1723 r. w klasztorze staroobrzędowym nad rzeką Wyg nad Morzem Białym na północny wschód od jeziora Onega. Napisał go Siemion Denisow przy współpracy mnichów z klasztoru wygowskiego. Powstał w odpowiedzi na 106 pytań skierowanych przez duchownych wysłanych przez Św. Synod na rozmowy ze starowiercami na Wyg. Zawiera wykładnię rozłamu w Cerkwi rosyjskiej i wszystkie zasady religijne starowierców, które zilustrowano rysunkami. Rękopis zdobiny jest w stylu rękopisów z Wietki. ; Format i obj.: 454 k. [wł. 452, foliacja cyr.: 1-325, 327-374, 377, 378, 377, 378-454], 18 x 11,5 cm ; Prow.: 1. Aleksy Kowylin – zapis czarnym atramentem na wyklejce wierzchniej okładki „N 36” „Sobstvennaâ Alêksĕâ Kavylina (dalej zapis wytarty). 2. Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie. 3. Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, sygn. Rkps 207

Abstrakt:

Projekt "Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur" (grant NCN 2011/01/B/HS2/03201)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:wmbc.olsztyn.pl:1291

Język:

chu

Digitalizacja:

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Lokalizacja oryginału:

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji