Object

Title: Carskїi put´ = Droga Zbawienia

Date:

[1860]

Description:

Bibl.: Iwaniec, 2001, nr 1, s. 262, s. 29-32 ; Format i obj.: 8º, 16,2x9,6 cm, k. 1-19, k. [2], k.1-175, [1], k. 1-46. Def.: brak k. 121, 122. Pag. cyr. : k. 1-19, k. [2], 1-120, 123 -140, 140, 142-175, k. [1], 1-46 ; Opr.: karton, brązowa skóra, ornament kwiatowy, grzbiet wzmocniony kawałkiem skóry barwionej czarno ; Uwagi: język cerkiewnosłowiański. Wariant bez kolofonu na k. 45. Tytuł książki po Spisie treści rozdziałów na k. 1-16v i po Spisie treści uzupełnień na k. 17-19v oraz Przedmowie k.[2], tyt. książki: Kniga glagolemaă Carskїj put´. Miejsce druku i drukarza określono na podstawie zasobu typograficznego – czcionki barwionej czarno i czerwono, winietek, inicjałów i finalików. Na k. 14 drugiego liczbowania u góry k. naklejony fragment tekstu drukowany czcionką podobną oryginału: „Iz´´ knigi pervyă o pokaănїi, Ambro//sїă êpi(s)kopa medїolanskago....”. ; Prow.: 1. Kirovskij region. 2. Drevlehraniŝe Laboratorii arheografičeskih issledovanij Ural´skogo federalnogogo universiteta im. pervogo Prezidenta Rossii B. N. El´cyna, sygn. 236

Abstract:

Projekt "Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur" (grant NCN 2011/01/B/HS2/03201)

Place of publishing:

[Iogannisburg = Pisz]

Publisher:

[Drukarnia A. Gąsiorowskiego]

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:wmbc.olsztyn.pl:1331

Language:

chu

Edition name Date
Carskїi put´ = Droga Zbawienia Dec 18, 2016

This page uses 'cookies'. More information