Obiekt

Tytuł: [Ŝit´´ věry ili otvěty na voprosy popovŝiny]. Čast´ vtoraă, trêtїă, čêtvêrtaă = [Puklerz wiary czyli odpowiedzi na pytania popowszczyzny]. Część 2, 3, 4

Data:

[1865]

Opis:

Format i obj.: 8º, 18 x 11,5 cm, [Def.: brak k. tyt. i k. 1-4 Spisu treści (Oglavlêniă)]; k. 5; Cz. 2: [brak k.1], k. 2-4, [brak k. 5], 6-7, [brak k. 8-13], k. 14-100, [brak k. 101], 102-128v; Cz. 3: k. 129-168, [brak. k. 169], k. 170-173 [wszyte po Cz. 4, po 2 k. rkps]; Cz. 4: k. 173v-174, [brak k. 175], 176-183 [ k. 191-193 [brak k. 194], 195, [brak k. 196, 197], 198-201 [wszyte po k. 168 Cz. 3] ; Opr.: zniszczona, zachował się drobny fragment na grzbiecie ; Bibl.: Iwaniec 1976, nr 17,; Jaroszewicz-Pieresławcew 1995, nr 16, s, 162; Iwaniec 2001, nr 17, s. 264-265 (w Cz. 2 liczba k. 1-125) ; Uwagi: język cerkiewnosłowiański, półustaw. Brak k. tytułowej z datą wydania „7373 goda” [1865] Na zachowanej k. 5r u dołu pod tekstem głównym miejsce druku: „Ioganni” i na k. 5v „sburgě” („Iogannisburg” = Johannisburg). Na brakujących k. ze spisem treści rozłożono słowa: „v Prussїi” (w Prusach): k. 1 „v”, k. 2 „Pru”, k. 3 „sїi” (Iwaniec 2001, s. 127). Na k. 201 pod tekstem głównym: „G-va” - nazwisko drukarza = Gołubowa i ostatnia cyfra daty wydania: cyr. „g” z tytłem = 5, czyli 1865. Po k. 201 wszyte dwie karty zapisane uwagami do treści. W egz. pełnym winno być: k. tyt., 5 k., 201 k. ; Prow.: 1. Biblioteka Ural´skogo Federal´nogo Univeristeta im. pervogo Prezidenta Rossii B. N. Elcyna, sygn. IX.155 p./150649. 2. Biblioteka Akademii Nauk w Ekaterinburgu, nr inw. 150649

Abstrakt:

Projekt "Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur" (grant NCN 2011/01/B/HS2/03201)

Miejsce wydania:

[V Prussїi v Iogannisburgě] [Johannisburg = Pisz]

Wydawca:

[druk.] G[olubo]va [Konstantin Gołubow], [„Drukarnia Słowiańska”]

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:wmbc.olsztyn.pl:1308

Język:

chu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji