Object

Title: Sinodik´´ = Synodyk= Pominkarz

Description:

Format i obj.: 4º, 22,5x18 cm, 44 k. ; Bibl.:Voznesenskij, Mangilev, Počinskaâ, s. 30-32; Orzechowska 2012, s. 65-75 [opis miejsca i przybliżonej daty druku s. 65-75, fotografie wszystkich kart książki, s. 288-332]; Orzechowska, 2013 (maszynopis referatu) ; Prow.: 1. Wasilij Timofiejewicz Timofiejew, - zapis donacyjny (przydomek i pełniona funkcja – nastawnika parafii Przemienienia Pańskiego w Moskwie, w 1907 r. zwierzchnika wszystkich monastyrów związanych z centrum starowierców – fiedosiejewców - Cmentarzem Przemienienia Pańskiego, w tym w Wojnowie na Mazurach ) czarnym atramentem, cs, półustaw, na wyklejce wierzchniej okładki : „Sїă têtrad´//Požertvovana Vasilїêm´´//Timofêêvičêm´´, Moskovskim´´”. 2. Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie ; Opr.:karton, płótno czarne, grzbiet po nieudolnej konserwacji, ślady robaka i plamy wosku, regestr introligatorski zastąpiły paski z plastra, plastrem przyklejona tasiemka na dolnej karcie ochronnej ; Uwagi: język cerkiewnosłowiański. Drukarnię ustalono na podstawie analizy zasobu typograficznego, co potwierdziło wcześniejsze ustalenia J. Orzechowskiej (2012). Przybliżoną chronologię na podstawie historii działalności wydawniczej Łuki Griebniewa. Dane o darczyńcy W. Timofiejewiczu Timofiejewie (zwanym Maskowskim) z referatu J. Orzechowskiej wygłoszonego na międzynarodowej konferencji w Toruniu w 2013.

Abstract:

Projekt "Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur" (grant NCN 2011/01/B/HS2/03201)

Place of publishing:

[Moskva?, Dergači ?]

Publisher:

V´´ Tỳpografїi Počaêvskoj [wł. druk. Luki Aref´eviča Grebneva]

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:wmbc.olsztyn.pl:1309

Language:

chu

Edition name Date
Sinodik´´ = Synodyk= Pominkarz Dec 18, 2016

This page uses 'cookies'. More information