Object

Title: Kanon´´ s[vă]tomu ap[o(s)to]lu i êva[n(g)ê]listu Ìoannu b[o]goslovu = Kanon do św. Apostoła i Ewangelisty Jana

This page uses 'cookies'. More information