Object

Title: II-3115,1-3

Description:

Klocek o sygnaturze II-3115,1-3 adl. składa się z trzech starych druków: Agenda sacramentalia, ad usum Dioecesis Varmiensis accomodata (1574), Agenda caeremnialia, ad usum Dioecesis Varmiensis accomodata (1578) i Passio Domini nostri Iesu Christi… usui Dioecesis Varmiensis accommodata (1578) ; Oprawa: tektura, świńska skóra, ślepy wytłok. Przód: IHS, medalion Z Głową Chrystusa Pana, 1587, ramka plecionkowa z liliami andegaweńskimi na rogach. Tył: medalion z ozdobami roślinnymi w ramkach jak z przodu ; Proweniencja: 1. Ex donatione Reverendissimi Domini Martini Cromeri Episcopi Varmiensis († 1589) sum Henrici Hindenberg († 1627). 2. Nunc ex liberalitate honeste matronae Catharinae Joannis Hintzij relictae uiduae perueni ad Magnificum Balthasarem Ramotzky († 1621) manu propira. Orabit pro ea te eius.. haeredibus. 3. Post mortem Perillustris Domini Joannis Lamshefth Canonici Varmiensis († 1649) cessit Iacobo Casimiro Lamshefth Canonico Gutstadiensi († 1685). 4. Biblioteka Kolegiaty w Dobrym Mieście, liczba 504 na grzbiecie książki

Digitisation sponsor:

Digitalizacja starych druków z kolekcji biskupa warmińskiego Marcina Kromera - Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Date created:

2023

Rights:

Domena publiczna

Access rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Location of original object:

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information