Object

Title: Ręczna księga na każdy dzień, czasu dobrego i złego to jest: pobudki, modlitwy i pieśni, wyroki i westchnienia dla zdrowych, dla zasmuconych, dla chorych, dla konających : z nabożeństwami na uroczyste święta, z wielą pięknemi modlitwami pokutnemi, spowiednemi, komunijnemi i powietrznemi, z nabożeństwami porannemi i wieczornemi na każdy dzień w tygodniu, z modlami pociechy i posilenia [...]

This page uses 'cookies'. More information