Obiekt

Tytuł: Iskry

Rodzaj dokumentu:

czasopismo

Współtwórca:

Kopczewski, Władysław (1888-1969). Red. i Wyd.

Zakres przestrzenny:

Polska

Zakres czasowy:

1918-1939 r.

Opis:

Tygodnik o charakterze popularnonaukowym i wychowawczym, skierowany do młodzieży, założony w 1923 r. przez Władysława Kopczewskiego, redaktora naczelnego „Iskier” przez całokształt ich tygodnika ; w l.1923-1926 pismo wydawane było przy współudziale lwowskiej Książnicy-Atlas, agendy Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych (w późniejszych latach - Szkół Średnich i Wyższych), od 1926 r. mimo iż Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych było wymieniane w stopce redakcyjnej, jedynie nominalnie obejmowało pismo patronatem ; „Iskry” przez pierwsze 3 lata drukowane były we Lwowie, potem zaś – w Warszawie, w drukarni Stanisława Niemiry ; dewizę pisma stanowiło zawołanie „Uśmiechnij się” ; od 1929 r. pismo uzyskało stałą i rozpoznawalną oprawę graficzną ; od 1934 r. cykl wydawniczy czasopisma powiązano z rokiem szkolnym; numer pierwszy rocznika ukazywał się we wrześniu, a zaś ostatni - w czerwcu następnego roku, kolejny rocznik natomiast rozpoczynano po wakacyjnej przerwie ; ostatni numer „Iskier” wydano 15 czerwca 1939 r., planowany numer wrześniowy początkujący nowy rocznik nie ukazał się z powodu wybuchu II wojny światowej ; w „Iskrach” mimo ich charakteru popularnonaukowego ukazywały się również treści literackie ; do 1936 r. wydawano łącznie z czasopismem dodatek powieściowy ; skład redakcji zmieniał się ; całość była ilustrowana – również fotografiami

Miejsce wydania:

Lwów ; Warszawa

Wydawca:

Książnica-Atlas Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych ; Władysław Kopczewski

Data utworzenia:

2018

Data wydania:

1923-1939

Źródło:

Nr inw. 110-017266

Język:

pol

Prawa:

Domena publiczna

Prawa dostępu:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalizacja:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Lokalizacja oryginału:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji