New version of dlibra for WMBC

2021-05-25

Od maja 2021 r. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa korzysta z oprogramowania dLibra w wersji 6. W związku z tym prezentujemy rozszerzony układ kolekcji. Zasoby poszczególnych instytucji działających w ramach klastra dotychczas dostępne były poprzez ich wewnętrzne kolekcje lub wspólną wyszukiwarkę główną. Teraz do dyspozycji Czytelników oddajemy nowe zakładki: Formy zbiorów oraz Zasoby cyfrowe (w rozbudowie), a także Wystawy wirtualne, w której będziemy popularyzować ciekawe tematy i zbiory. Nowością w WMBC jest ponadto funkcja zakładania indywidualnych kont Czytelników (poprzez logowanie się), aby mogli oni tworzyć listy ulubionych obiektów i generować bibliografie. Zapraszamy!

Other news

This page uses 'cookies'. More information