Object

Title: Uniwersał Według którego Poddanych Krolewskich Syny y Corki, ktorzy się więc u partikularnych Ludźi w Slużby udawaią powinni być maią wprzód Trzy Lata, za Parobky y Dziewky w Krolewskich Folwarkach slużyc. Datum w Berlinie die 8.Martii, 1723

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information