Kolekcja

Zapiski Mikołaja Kopernika

Kolekcja zawiera inkunabuły oraz stare druki ze zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, zawierające odręczne notatki Mikołaja Kopernika (1473-1543), wybitnego astronoma, lekarza, matematyka, ekonomistę, tłumacza, tłumacz poezji, kanonika, kanclerza i administratora warmińskich dóbr kapitulnych.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji