Obiekt

Tytuł: Przegląd Weterynarski

Rodzaj dokumentu:

czasopismo

Tytuł odmienny:

Przegląd Weterynaryjny

Zakres czasowy:

19-20 w.

Opis:

Miesięcznik założony w 1886 r., pierwsze naukowe czasopismo weterynaryjne wydawane w języku polskim. Zmiany tytułu: od R. 1, nr 8 (1886) Przegląd Weterynarski : organ Galicyjskiego Towarzystwa Weterynarskiego : czasopismo poświęcone weterynaryi i hodowli; od R. 33, nr 1 (1920) tytuł: Przegląd Weterynaryjny : organ Małopolskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych : miesięcznik poświęcony medycynie weterynaryjnej i hodowli; od R. 36, nr 1/6 (1923) podtytuł: organ Małopolskiego Tow. Lekarzy Weterynaryjnych : miesięcznik poświęcony medycynie weterynaryjnej; od R. 37, nr 9-12 [właściwie 10-12] (1924) pierwszy podtytuł: organ Małopolskiego Tow. Lekarzy Weterynaryjnych i Tow. Lekarzy Weterynaryjnych Województwa Krakowskiego i Śląskiego w Krakowie (zanika od R. 43, nr 9 (1930)); R. 44, nr 1 (1931) podtytuł: miesięcznik poświęcony medycynie weterynaryjnej : wychodzi przy współpracy grona profesorów Akademji Medycyny Weterynaryjnej i Lwowskiego Koła Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, od nr 2 drugi podtytuł: wychodzi przy współpracy grona profesorów Akademji Medycyny Weterynaryjnej i Lwowskiego Oddziału Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie; Od R. 52, nr 1 (1937) podtytuł: miesięcznik poświęcony naukom weterynaryjnym : wychodzi przy współpracy grona profesorów Akademii Medycyny Weterynaryjnej i Lwowskiego Oddziału Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej. Redaktorzy naczelni: Antoni Barański (R. 1, nr 1-2, 1886), Józef Szpilman (R. 1, nr 3, 1886 – R. 13, 1899), Stanisław Królikowski (R. 14, 1900 – R. 26, nr 6, 1911), Kazimierz Panek (R. 26, nr 7, 1911 – R. 33, nr 1, 1920; od 1913 wspólnie ze Stanisławem Przybyłkiewiczem a od R. 29, nr 5, 1914 również z Zygmuntem Markowskim), Zygmunt Markowski (R. 33, nr 1, 1920 – R. 43, nr 12, 1930), Aleksander Zakrzewski (R. 44, nr 1, 1930 – R. 54, nr 8, 1939). Wydawcy: Antoni Barański (R. 1, nr 1–2, 1886), Józef Szpilman (R. 1, nr 3–7, 1886), Galicyjskie Towarzystwo Weterynarskie (R. 1, nr 8 – R. 29, 1914), Lwowski Oddział Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej (R. 45, nr 1, 1932 – R. 54, nr 8, 1939). Ostatni numer czasopisma ukazał się w sierpniu 1939 r. ; Więcej o "Przeglądzie Weterynaryjnym": ; kliknij tutaj, żeby przejść

Miejsce wydania:

Lwów

Sponsor digitalizacji:

W 2017 roku Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na realizację zadania: • Digitalizacja dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej Polskiej w kolekcji Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Grzyckiego (digitalizacja czasopisma naukowego "Przegląd Weterynaryjny") - zadanie finansowane w ramach umowy 649/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę

Wydawca:

Barański, Antoni ; Szpilman, Józef ; Galicyjskie Towarzystwo Weterynarskie ; Lwowski Oddział Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej

Data utworzenia:

2017

Data wydania:

1886-1939

Język:

pol

Prawa:

Domena publiczna

Prawa dostępu:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalizacja:

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Naukowa Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Grzyckiego

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji