Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Przegląd Weterynaryjny : organ Małopolskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych : miesięcznik poświęcony medycynie weterynaryjnej i hodowli, 1922 R. 35, nr 1-12

Opening only publication edition...