Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Książka pamiątkowa III. Powszechnego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych odbytego we Lwowie 9-11 października 1926. Cz. 2, Dział naukowy

Opening only publication edition...