Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Kieliszek, Zdzisław - Próba umiejscowienia gender studies w ramach fundamentalnych metafizyczno- -teoriopoznawczych nastawień do rzeczywistości : kilka wskazówek dla krytyków gender studies

Opening only publication edition...