Object

Title: "Zanurzeni w Mojżesza" - "zanurzeni w Chrystusa" : chrzest Polski w świetle doświadczenia paschalnego narodu wybranego w reinterpretacji Apostoła Pawła (por. 1 Kor 10, 1-13)

This page uses 'cookies'. More information