Object

Title: Tomosy z 1924 i 1948 roku nadające status autokefaliczny Polskiemu autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu : ich wydźwięk historyczno-kanoniczny

This page uses 'cookies'. More information