Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Publication description

Media, Kultura, Komunikacja społeczna : zeszyty naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM

  Date:
  • 2005-
  Type:
  • czasopismo
  Language:
  • pol