Kolekcja

Formy zbiorów

Kolekcja zawiera 13 podkolekcji gromadzących zdigitalizowane obiekty podzielone według ich form, czyli czasopisma, artykuły, inkunabuły, stare druki, książki, dokumenty życia społecznego, rękopisy, albumy i kroniki, fotografie, pocztówki, sztuka plakaty oraz mapy i atlasy. Podkolekcje zawierają obiekty z zasobów wszystkich członków klastra, bez podziału na instytucje. Większość obiektów ma charakter regionalny.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (13)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji