Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Górny, Jerzy - Udział wspólnot monastycznych w rozwoju życia intelektualnego i ascetycznego Kościoła na przełomie IV-V w. w świetle pism św. Hieronima

Opening only publication edition...