Obiekt

Tytuł: Gazeta Olsztyńska, 1912 R. 27

Rodzaj dokumentu:

czasopismo

Współtwórca:

Pieniężny, Władysław (1880–1940). Red.

Zakres przestrzenny:

Warmia

Zakres czasowy:

1901-1918 r.

Opis:

Rocznik XXVII czasopisma wydawanego w latach 1886–1939 w Olsztynie, czyli w ówczesnej niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie ; początkowo tygodnik ; założyciele gazety określali ją jako "polsko-katolicką", gdyż jej przeznaczeniem była popularyzacja, ale i obrona, kultury polskiej oraz religii katolickiej w czasach germanizacji ; ważną rolą czasopisma była również edukacja warmińskiego chłopstwa – m.in. uświadamianie wagi umiejętności czytania i pisania wśród dzieci oraz nauki obyczajów i tradycji ; założycielami i pierwszymi wydawcami gazety byli: Jan Liszewski (pierwszy redaktor naczelny), Andrzej Samulowski i Franciszek Szczepański ; pierwszy numer czasopisma ukazał się 16 kwietnia 1886 r. ; w 1891 r. redaktorem naczelnym gazety stał się Seweryn Pieniężny senior, mniej więcej od tego czasu też na łamach czasopisma zaczęły pojawiać się wzmianki propagujące Towarzystwo Czytelni Ludowych na Warmii oraz zachęty do organizowania kolejnych polskich czytelni, publikowano też spisy zakazanych przez władzę książek ; przez wzgląd na problemy wynikające z odgórnej nieakceptacji polskiego wydawnictwa Pieniężny zyskał pomoc finansową z Warszawy i Poznania, zaś wyjątkowo zasłużonymi sponsorami pisma zostali baron Leopold Kronenberg oraz Antoni Osuchowski ; w listopadzie 1903 r. redaktorem naczelnym czasopisma został Władysław Pieniężny, brat Seweryna, prezes Towarzystwa "Zgoda" oraz Przewodniczący Towarzystwa Wyborczego na Warmię, dzięki temu za jego czasów w gazecie zaczęły ukazywać się artykuły propagujące walkę o polskość ziemi i języka

Miejsce wydania:

Olsztyn

Data utworzenia:

2018

Data wydania:

1912

Język:

pol

Prawa:

Domena publiczna

Prawa dostępu:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalizacja:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Lokalizacja oryginału:

Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji