Object

Title: Gazeta Olsztyńska, 1909 R. 24

Rodzaj dokumentu:

czasopismo

Contributor:

Pieniężny, Władysław (1880–1940). Red.

Spatial coverage:

Warmia

Temporal coverage:

1901-1918 r.

Description:

Rocznik XXIV czasopisma wydawanego w latach 1886–1939 w Olsztynie, czyli w ówczesnej niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie ; początkowo tygodnik ; założyciele gazety określali ją jako "polsko-katolicką", gdyż jej przeznaczeniem była popularyzacja, ale i obrona, kultury polskiej oraz religii katolickiej w czasach germanizacji ; ważną rolą czasopisma była również edukacja warmińskiego chłopstwa – m.in. uświadamianie wagi umiejętności czytania i pisania wśród dzieci oraz nauki obyczajów i tradycji ; założycielami i pierwszymi wydawcami gazety byli: Jan Liszewski (pierwszy redaktor naczelny), Andrzej Samulowski i Franciszek Szczepański ; pierwszy numer czasopisma ukazał się 16 kwietnia 1886 r. ; w 1891 r. redaktorem naczelnym gazety stał się Seweryn Pieniężny senior, mniej więcej od tego czasu też na łamach czasopisma zaczęły pojawiać się wzmianki propagujące Towarzystwo Czytelni Ludowych na Warmii oraz zachęty do organizowania kolejnych polskich czytelni, publikowano też spisy zakazanych przez władzę książek ; przez wzgląd na problemy wynikające z odgórnej nieakceptacji polskiego wydawnictwa Pieniężny zyskał pomoc finansową z Warszawy i Poznania, zaś wyjątkowo zasłużonymi sponsorami pisma zostali baron Leopold Kronenberg oraz Antoni Osuchowski ; w listopadzie 1903 r. redaktorem naczelnym czasopisma został Władysław Pieniężny, brat Seweryna, prezes Towarzystwa "Zgoda" oraz Przewodniczący Towarzystwa Wyborczego na Warmię, dzięki temu za jego czasów w gazecie zaczęły ukazywać się artykuły propagujące walkę o polskość ziemi i języka

Place of publishing:

Olsztyn

Date created:

2018

Date issued:

1909

Language:

pol

Rights:

Domena publiczna

Access rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Location of original object:

Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information