Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Keferstein, Halina - Wydawnicze związki drukarzy braniewskich z Koroną i Biskupstwem (od 1589 do 1773 r.)

Opening only publication edition...